EUR/USD in een glijvlucht

25 september 2019

Wereldwijd proberen centrale bankiers de trends in valuta’s te beheersen. Dat kan de valutahandel zelf ook door de richting van de trend met een simpel gemiddelde te volgen.

EUR/USD op dagbasis vanaf september 2018 + 20-daags simpel gemiddelde:

Een jaar geleden werd duidelijk dat de Duitse economie minder snel groeide. De Italiaanse regering lag op ramkoers met de Europese commissie over de begrotingspolitiek en het Amerikaanse stelsel van centrale banken (de Federal Reserve) verhoogde de rente. Terugkijkend naar eind september 2018 waren er genoeg fundamentele argumenten voor de valutahandel om de euro te verkopen. In twee maanden tijd daalde de euro vervolgens van ca. $ 1,18 naar bijna $ 1,12. Daarna trok de euro aan tot boven $ 1,15 omdat na het vierde kwartaal van 2018 duidelijk werd dat de Federal Reserve haar voorgenomen renteverhogingen in 2019 in de ijskast moest stellen om de Amerikaanse economische groei niet te frustreren. De geluiden over een naderende recessie in de Verenigde Staten werden echter al sterker, de Britse politiek raakte verlamd door de Brexitkwestie en de handelsoorlog tussen China en de V.S. werd op de spits gedreven. De wereldwijd toegenomen onzekerheid vertaalde zich in een vlucht in de Amerikaanse dollar met als gevolg een verder verzwakkende euro.

Achteraf lijkt de koersontwikkeling in EUR/USD best logisch, maar de waan van de dag kan het zicht op een duidelijke trend soms vertroebelen. De technische analyse biedt steun: het dalende trendkanaal van de afgelopen 12 maanden verbindt de toppen in EUR/USD met elkaar. De evenwijdig getrokken trendlijn vanaf de novemberbodem lokt het valutapaar richting $ 1,07 in de loop van het vierde kwartaal. Een praktisch hulpmiddel is het 20-daags simpel gemiddelde afgeleid van EUR/USD. Bij een valutakoers onder de dalende hellingshoek is de trend dalend en zijn oplevingen boven het gemiddelde van tijdelijke aard. Alleen bij een stijgende hellingshoek heeft de euro kansen om meer waard te worden. De trendlijnen langs bodems en toppen geven ruwweg de bandbreedte aan waarbinnen EUR/USD idealiter beweegt. De technische analyse ziet in EUR/USD een glijvlucht naar $ 1,08.

EUR/GBP in dalende trend

De euro verliest in rap tempo terrein tegenover het Britse pond en deze trend lijkt nog wel even door te zetten.

EUR/GBP vanaf september 2018 + 20-daags gemiddelde:


EUR/CHF in dalende trend

De euro activeert een verkoopsignaal ten opzichte van de Zwitserse frank door de daling onder het 20-daags gemiddelde.

EUR/CHF vanaf 2018 + 20-daags gemiddelde:

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef (mail@edwardloef.com). Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?
}}