EUR/USD subtiel sterker

31 januari 2019

EUR/USD subtiel sterker

De Amerikaanse centrale bank is voorzichtiger geworden over het te voeren rentebeleid. Hierdoor lijkt de US dollar minder aantrekkelijk te worden.

Het bepalen van een positie in de valutamarkten is verre van eenvoudig. De kracht van een nationale of regionale munt hangt immers af van allerlei economische grootheden. Denk hierbij alleen al aan de waarde van alle diensten en goederen die een bepaald land produceert. Of de omvang van de import van en export naar het buitenland en wat dat voor gevolgen heeft voor de betalingsbalans van een natie. En dan laten we geloofwaardigheid van de landsbestuurders voor het gemak buiten beschouwing.

China en de Verenigde Staten vechten met elkaar een handelsoorlog uit, waarbij extra importheffingen als pressiemiddel worden ingezet. In Europa leed afgelopen jaar de Duitse automobielindustrie onder de protectionistische houding van de V.S., brokkelt het aanzien van Franse president Macron af en - ‘last, but not least’ - hangt er nog de ‘Brexit’-problematiek als een zwaard van Damocles boven zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie. Dit alles lijkt alleen maar verliezers op te leveren. Wanneer oorzaak en gevolg aan elkaar wordt geknoopt, lijkt het niet meer dan logisch dat het valutapaar EUR/USD in de afgelopen 12 maanden erop wijst dat Europa het onderspit gaat delven.

Maar dit alles is onderhand geen nieuws meer. Wat nu een grotere rol lijkt te gaan spelen is de vrees voor een afnemende economische groei in de Verenigde Staten. De noodzaak om de rente te verhogen door het Amerikaanse stelsel van centrale banken is na de plotselinge onrust in Wall Street in het vierde kwartaal van 2018 opeens niet meer zo urgent. In de koersgrafiek van EUR/USD blijkt een stijgende trendlijn langs de bodems van eind 2016 en begin 2017 de daling te stuiten. Een dalende trendlijn langs de koerstoppen van de laatste 12 maanden werd recent opwaarts gepasseerd. Een terugval leverde deze maand een hogere bodem op. Dit zijn subtiel zichtbare aanwijzingen dat EUR/USD sterker wordt.

EUR/USD vanaf 2016


USD/JPY vanaf 2012
De Amerikaanse dollar verzwakt tegenover de Japanse yen en staat nu op de rand van een mogelijke trendbreuk.

 

 

GBP/USD
Het Britse pond sterling wint in de afgelopen week duidelijk aan kracht tegenover de Amerikaanse dollar.

 

 

 

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

 

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?