Exit premier May?

05 december 2018

Exit premier May?

Het is onderhand vriend en vijand wel duidelijk dat 11 december 2018 de geschiedenisboeken in kan gaan als de dag waarop in de financiële markten opnieuw met ongekende volatiliteit te maken krijgen.

Op 11 december 2018 wordt bekend of de Britse premier May erin geslaagd is om het Brexit-akkoord in wetgeving kan omzetten voor de definitieve Brexit-datum van 29 maart 2019. Als May op 11 december verliest, dan wordt het vermoedelijk een zootje. Afhankelijk van hoe zwaar de nederlaag is, kan de premier al dan niet besluiten op te stappen. Mocht dat het geval zijn, dan volgt een strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij. Mogelijk vraagt het Verenigd Koninkrijk de EU om de Brexit-datum van 29 maart 2019 uit te stellen. Algemene verkiezingen zijn in dit scenario niet uitgesloten.

De technische analyse kent de inhoudelijke argumenten voor of tegen de stemming in het Britse parlement niet. Wel weet de technische analyse dat alle beschikbare en nieuwe informatie zich vertaalt in aan- en verkoophandelingen in o.a. de valutamarkten. De koersgrafiek van EUR/GBP toont sinds de tweede helft van 2017 een licht dalend trendkanaal, waarmee in grote lijnen niet het Britse pond, maar juist de euro onder druk staat. Vooral de afwijzende houding van de nieuwe Italiaanse regering met betrekking tot de begrotingseisen vanuit de Europese Commissie lijken de positie van de euro te verzwakken in de afgelopen maanden. Begin november neigde EUR/GBP nog weg te zakken richting een 12-maand’s dieptepunt. Maar Rome en Brussel lijken vorige week een compromis gevonden te hebben, waardoor de focus automatisch weer verschuift naar de Brexit-problematiek.

In de afgelopen twee maanden wisselen felle oplevingen en dalingen elkaar snel af. Dit wijst op een toenemende onrust. Het voorspellen van de uitkomst op 11 december op basis van technische analyse is ondoenlijk, hoewel de markt haar oordeel al in de EUR/GBP-grafiek toont. Het 20-daags gemiddelde afgeleid van de laatste 20 dagelijkse koersdata is nu opwaarts gericht. Dit voortschrijdend inzicht anticipeert dus op een stijging van EUR/GBP (tot aan de bovenkant van het dalende trendkanaal). Met andere woorden: het pond verzwakt.

EUR/GBP op dagbasis + 20-daags gemiddelde

 

GBP/USD

Het Britse pond sterling staat met haar tenen aan de rand om de dalingsfase van afgelopen maanden voor te zetten.

 

EUR/USD

Het 20-daags gemiddelde afgeleid van EUR/USD toont een dalende hellingshoek en illustreert daardoor per saldo een dalende trend:

 

 

 

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

 

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?