Geloof in US dollar wankelt

05 juni 2019

Geloof in US dollar wankelt

In de financiële markten en in het bijzonder in de Verenigde Staten zijn er veel tegeltjeswijsheden. Eén van de wijsheden luidt “Never Fight The Fed”.

Daarmee wordt bedoeld dat het wordt afgeraden om zich tegen het monetaire beleid van het stelsel van Amerikaanse centrale Banken (Federal Reserve) op te stellen of te verzetten. Zo heeft Ben Bernanke, de voorzitter van het ‘Federal Reserve System’ in zijn ambtsperiode 2006 tot begin 2014, getracht om een grote economische depressie in de Verenigde Staten te voorkomen.

Eerst werd de ‘Federal Funds Rate’ vanaf de tweede helft in 2007 verlaagt. Andere centrale banken volgden, waarbij o.a. opkoopprogramma’s voor schuldpapier werden gestart. Interessant is het moment waarop Donald Trump op 8 november 2016, tegen alle verwachtingen in, tot Amerikaanse president werd gekozen. Eén maand later bereikte de US dollar index de hoogste waardering sinds eind 2002, na het laagste niveau ooit in 2008. Men mag denken dat de Fed erin geslaagd is om in de periode 2008 t/m 2016 het vertrouwen in het financiële systeem te herstellen. Sinds december 2015 probeert de Federal Funds Rate stapsgewijs te verhogen richting een ‘normaal’ niveau.

Donald Trump wil echter de rente zo laag mogelijk houden om de Amerikaanse economische groei een extra stimulans te geven. Een tegeltjeswijsheid beweert dat de markt altijd gelijk heeft. De markt denkt nu dat zowel de Fed als Trump zullen falen in het bereiken van hun afzonderlijke doelen. De 10-jaars Amerikaanse rente is sinds oktober 2018 gedaald en wijst impliciet op een verwachte economische afkoeling. Afgelopen maand daalde deze rente zelfs onder de driemaands rente! Dit fenomeen voorspelde in het verleden economische krimp.

EUR/USD vanaf 2018

De koersgrafiek van EUR/USD toont een opwaartse trendbreuk. De valutamarkt anticipeert nu op een renteverlaging door de Fed. De Amerikaanse dollar blijkt dan opeens niet zo sterk meer als gedacht.


EUR/GBP vanaf juli 2016

Sinds begin mei 2019 veert de euro op tegenover het Britse pond sterling binnen een bandbreedte tussen EUR/GBP 0,8500 en EUR/GBP 0,9000

EUR/JPY vanaf 2018

De euro verliest gaandeweg steeds meer terrein ten opzichte van de Japanse yen.

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?