Het Britse pond en het geheim van de gulden snede

04 juli 2019

Er bestaan verschillende invalshoeken om valuta-ontwikkelingen te verklaren. Rentebeleid, handelstekort of overschot, economische groei en (geo-)politieke ontwikkelingen zijn de geijkte verklaringen om stijgingen en dalingen te rechtvaardigen.

Voor het Britse pond sterling is Brexit het thema. Wat veel minder bekend is dat de groei en verval van een valuta lijkt te voldoen aan natuurwetten. Vooral het proces van actie en reactie verloopt veelal volgens een vast wiskundig patroon.

In 1202 publiceerde de Italiaanse Middeleeuwse wiskundige Leonardo Fibonacci een bijzondere rij getallen: elk getal van de rij (behalve de eerste twee) is gelijk aan de som van de twee voorgaande getallen. Dat levert de volgende rij getallen op: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, enzovoorts. De Fibonacci-reeks zit vol met eigenaardigheden, zoals elke optelsom van tien opeenvolgende getallen uit de reeks is deelbaar door elf. De echte magie schuilt in de som van de genoemde getallen en de onderlinge relaties die leiden tot de ‘gulden snede’ (= verhouding 8:5 of 34:21= 1,62).

De Fibonacci-reeks komt in de natuur op allerlei onverwachte plaatsen voor. Als u bijvoorbeeld goed kijkt naar de verdeling van de zonnebloemzaden in een zonnebloem, kunt u spiralen zien waarvan sommige met de klok meedraaien en sommige tegen de klok in lopen. De grootte van de zonnebloem bepaalt het aantal spiralen. Meestal telt u 34 spiralen die de ene kant op wijzen en (u raadt het al) 55 die de andere kant op wijzen. Ook in de opbouw van schelpen, sterrenstelsels en kristallen duikt de gulden snede op.

Ook in de financiële markt speelt de gulden snede een belangrijke rol. Wisselkoersen evolueren bijvoorbeeld volgens golven, waarvan de toppen zich verhouden als de getallenreeks van Fibonacci. Vijf golven in een groeifase worden opgevolgd door drie golven in een vervalfase (= 5:3).

Dat zien we ook terug bij het Britse pond in de periode juli 2015 t/m augustus 2017. In de koersgrafiek van EUR/GBP (de euro uitgedrukt in ponden) is een stijgende structuur zichtbaar van vijf golven. De derde golf is ook weer opgebouwd uit vijf golven (i, ii, iii, iv en v). En golf iii toont ook weer een stijgingsfase in vijf golven. Gebruikelijk volgt na vijf golven de correctieve beweging in drie golven aangeduid met de letters A, B en C. Hoe hoger golf C eindigt boven de ratio 0,6 (= 1:1,618) des te groter de kans op een nieuwe stijgende vijfgolvenstructuur. De eerste golfbeweging (1) lijkt daarvan in EUR/GBP al ingezet. Na een terugval (= golf 2) volgt in EUR/GBP een veel grotere stijging (3).

EUR/GBP vanaf 2015 toont weer de eerste kenmerken van een nieuwe stijgingsfase
(= daling Britse pond)


EUR/USD draait omhoog

De opwaartse uitbraak van EUR/USD uit het dalende wigpatroon resulteert in een proces van hogere bodems en hogere toppen.

EUR/USD op dagbasis vanaf juli 2018

 

EUR/TRY op mogelijk kantelpunt

Na(!) een daling onder de stijgende steunlijn van EUR/TRY keert de trend zich ten gunste van de Turkse Lira.

EUR/TRY test een meerjarige stijgende steunlijn

 

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?