Sentimentomslag in Brexit

08 mei 2019

Sentimentomslag in Brexit

De valutamarkt anticipeert op een sterkere Britse pond, dus de onzekerheid ebt weg.

De rust lijkt even teruggekeerd na een veel luidkeels gekrakeel over de ‘BREXIT’-kwestie. Deze rust is bedrieglijk, want achter de schermen houden de zenuwen aan. Dit heeft onder andere te maken met de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese verkiezingen. Hierdoor kan premier Theresa May nog meer gezichtsverlies lijden en de roep om haar aftreden aanzwellen.

Geen enkel besluit of gebeurtenis staat op zichzelf. Er is altijd sprake van een oorzaak en gevolg, hoewel het achteraf bekeken niet altijd iedereen helder voor de geest staat hoe ‘het’ zover heeft kunnen komen. De aanduiding ‘het’ betekent in dit geval de uitkomst van verwachtingen die voor- en tegenstanders van Brexit tot nu toe koesteren.

De uitkomst van alle bekende informatie inclusief alle gewekte verwachtingen komen volgens technische analyse tot uitdrukking in de wisselkoers. De grafiek van EUR/GBP geeft voortschrijdend inzicht in de koersontwikkeling. Zo blijkt in juni van 2016 het valutapaar EUR/GBP al een draai naar boven te hebben gemaakt nog voordat de uitkomst van het Brexitreferendum bekend werd. Anders gezegd, het Britse pond daalde al voordat het extra duw kreeg als gevolg van de onverwachte uitkomst van het referendum. Het heeft dus zin om voorafgaand aan belangrijke besluitvormingsmomenten een beeld te vormen over de consensus in de (valuta)markt.

De stijgende wig die in de loop van 2017 in de grafiek van EUR/GBP zichtbaar werd illustreerde afnemende druk in de opgaande trend. Deze opgaande trend werd vervolgens eind 2017 verlaten en ingewisseld voor een zijwaartse (afwachtende) trendrichting. Recent ontwikkelt zich een proces van lagere toppen. Hoe de ‘EXIT VOTE’ wordt afgewikkeld is nu niet bekend. De valutamarkt anticipeert momenteel op een zwakkere EUR/GBP (dus sterkere Britse pond sterling).

EUR/GBP vanaf 2015 op weekbasis

EUR/USD vanaf 2018
EUR/USD vanaf 2018


Dalende wig in EUR/USD
Een dalend wigpatroon in EUR/USD en mislukte neerwaartse uitbraak zijn twee technische redenen voor een aanstaande opwaartse verrassing.

EUR/USD vanaf 2018 op weekbasis

EUR/JPY

EUR/TRY waarschuwt Turkije

De Turkse lira staat structureel ten opzichte van de euro onder druk (zie stijgende EUR/TRY-grafiek). Deze druk krijgt opnieuw een impuls!

EUR/TRY vanaf 2009 op weekbasis

EUR/NOK

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?




}}