Technische analyse Britse pond

11 september 2019

Na een zomerreces in de laatste weken blijkt het rumoer omtrent de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie geen vakantie te hebben genomen. Sterker nog, na de verdwijning van Theresa May blijkt met het aantreden van Boris Johnson op het politieke toneel de chaos en bijgaand kabaal op een voorspel van een heus pandemonium dat zijn weerga in de Britse geschiedenis niet kent. Wie nu nog iets zinnigs kan zeggen over het (inter)nationale vertrouwen over de afloop van de voorgenomen ‘brexit’, die dwingt respect af.

Dat geconstateerd hebbende, de valutamarkt kent maar één deskundige die alle informatie op de juiste merites weet te schatten en dat is de valutakoers. Vraag en aanbod weerspiegelen pro- en contra-argumenten met de prijs als weerspiegeling van de consensus. Feit is dat sinds maart dit jaar het Britse pond sterling wegzakt tegenover de Amerikaanse dollar en de euro. De Europeaan is gewend om naar het valutapaar EUR/GBP te kijken. Een stijging in de koersgrafiek van EUR/GBP wijst dus op een verzwakking van de Britse munt. Aangenomen wordt dat in de zeer nabije toekomst het lot van het pond sterling voor langere tijd bepaald zal worden. De technische analyse bestudeert dan ook de meerjarige koersgrafiek om enig perspectief te krijgen omtrent het overheersende sentiment. In deze blog is bewust gekozen voor een koersgrafiek op basis van wekelijkse slotkoersen vanaf 1986. In de afgelopen decennia is per saldo een stijgende trend in EUR/GBP zichtbaar.

Het valutapaar toont na de ‘brexit’-verkiezingsuitslag in 2016 een opwaartse uitbraak boven een interne meerjarige dalende weerstandlijn. Hierdoor werd impliciet een langetermijn verkoopsignaal in de Britse munt gegeven. In de afgelopen jaren was sprake van een symmetrische driehoek. Dit is een continuatiepatroon. De opwaartse uitbraak in EUR/GBP bevestigt de ingezette cyclische trendrichting naar hogere niveaus. Reacties bieden voorbereidingskansen.

EUR/GBP op weekbasis vanaf 1986 op weekbasis


GBP/USD toont lagere toppen

De maandgrafiek van GBP/USD toont opeenvolgende lagere toppen. Het dieptepunt uit 1985 werkt als een magneet.

GBP/USD vanaf 1971 op maandbasis:

 

EUR/CHF signaleert vlucht in Zwitserse frank

De euro verliest duidelijk terrein ten opzichte van de Zwitserse frank. Pas boven EUR/CHF 119 krijgt de euro weer wat lucht.

EUR/CHF vanaf 2018 op dagbasis:

 

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?
}}