Turkse lira dreigt waardeloos te worden

18 juli 2018

Turkse lira dreigt waardeloos te worden

De valutamarkt heeft feilloos in de gaten dat Turkije in rap tempo afglijdt naar een economische depressie.

Op 18 april 2018 kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vervroegde verkiezingen aan. Deze verkiezingen vonden plaats op 24 juni van dit jaar. Erdogan besloot niet langer te wachten tot november 2019, want Turkije zou behoefte hebben aan uitvoerend presidentschap. Omdat de Turkse economie in de afgelopen jaren door allerlei overheidsprojecten flink groeide, heeft Erdogan de vervroegde verkiezingen met een meerderheid van stemmen kunnen winnen en is zijn macht tot 2023 veilig gesteld.

Onder het nieuwe beleid kan Erdogan per decreet regeren. Dit heeft tot gevolg dat hij zelf onder andere het parlement kan ontbinden en zelf de begroting opstellen. De Turkse oppositie is bang dat de democratie in Turkije nu in de gevarenzone is beland. De overheidsbestedingen hebben geleid tot enorme publieke schulden, terwijl het vertrouwen van buitenlandse investeerders door het autoritaire bewind onder leiding van Erdorgan sterk afneemt.

Erdogan heeft aangegeven de onafhankelijkheid van de Turkse centrale bank in te willen perken. Het beleid van de Turkse centrale bank is er echter op gericht om de oplopende inflatie via renteverhogingen te bestrijden. Erdogan is bang dat de Turkse huizenmarkt hierdoor in gevaar komt. Om de controle naar zich tot te trekken heeft Erdogan zijn schoonzoon Albayrak benoemd tot Minister van Financiën. Deze beslissing kan de Turkse lira heel duur komen te staan. De rente op 2-jaars Turks staatspapier is sinds april dit jaar met bijna 50% gestegen van 13,5% naar 20%. De beursgraadmeter in Istanboel verloor sinds april 18%. Dit zijn typisch kenmerken die wijzen op een kapitaalvlucht. Hierdoor wordt de Turkse centrale bank gedwongen om via renteverhogingen een verdere daling van de Turkse lira een halt toe te roepen. Indien de aanhoudende daling van de Turkse lira in de afgelopen jaren in ogenschouw wordt genomen, dan is er niets dat duidt op een trendomkeer. Integendeel zelfs!

TRY/EUR in een langetermijn glijvlucht (= afname in het vertrouwen in de Turkse lira)

 

De euro heeft begin dit jaar besloten om binnen het meerjarige dalende trendkanaal te blijven. Op dit moment is er sprake van een tijdelijke adempauze in de vermoedelijke weg verder omlaag.

 

EUR/USD op maandbasis vanaf 2000

 

Het is relatief rustig aan het front van het valutapaar EUR/GBP. Het lijkt erop dat de valutahandel eerst wil aankijken hoe de Brexit-onderhandelingen zich verder ontwikkelen.

 

EUR/GBP op maandbasis vanaf 2000

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

 

Gratis Technische Analyse nieuwsbrief

Ontvang elke twee weken de meest actuele technische analyses over valuta's gratis in uw inbox.


In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?
}}