Turkse lira profiteert van zwakke dollar

17 juli 2019

Er breken interessante tijden aan in de handel en wandel in de Turkse lira. De Turkse munt verliest in de afgelopen jaren ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar. Deze trendmatige ontwikkeling kent allerlei fundamentele oorzaken. De belangrijkste reden is het wantrouwen in het economische beleid van de Turkse overheid.

Onder leiding van Recep Tayyip Erdoğan werd de nieuw opgebouwde begrotingsdiscipline in de periode 2002 t/m 2007 losgelaten en kwam er na de kredietcrisis goedkoop geld beschikbaar dat kwistig werd aangewend voor allerlei investeringen die de populariteit van Erdoğan vergrootte. Maar hierdoor na de schuld aan het buitenland explosief toe.

De Centrale Bank van Turkije probeerde met renteverhogingen de inflatie te beteugelen, maar kreeg een jaar geleden te maken met tegengas in haar rentebeleid, doordat Erdoğan zijn schoonzoon aanstelde als minister van financiën. Het wantrouwen bereikte in augustus 2018 haar hoogtepunt met een dieptepunt in de Turkse lira tot gevolg. Sindsdien lijkt de populariteit van Erdoğan af te nemen en dat verklaart wellicht waarom de spanningen rondom de Turkse lira langzaam zijn afgenomen.

Recent kwam de lira weer opnieuw onder druk, nadat Erdoğan eerder deze maand het hoofd van de centrale bank ontsloeg, omdat deze de rente weigerde te verlagen. Deze maatregel komt naar verwachting het vertrouwen in de Turkse munt niet ten goede en dreigt de economische krimp een nieuwe impuls te krijgen. Toch blijkt de munt vanaf mei dit jaar weer wat sterker te zijn geworden ondanks de korte schrikreactie op de ontslagmaatregel. De reden ligt vermoedelijk in de Verenigde Staten waar de Amerikaanse economie afkoelt en de roep om een renteverlaging (eind deze maand) toeneemt. Hierdoor is de Amerikaanse dollar verzwakt. In de koersgrafiek blijkt er een duidelijk verband tussen het geloof in de US dollar (in het zwart) en koersontwikkeling van EUR/TRY.

EUR/TRY en US Dollar index vanaf 2018


EUR/USD breekt herstel af

Nadat het proces van lagere toppen en lagere bodems leek te keren, is deze uitbraakpoging mislukt en zet de neerwaarte trend door.

EUR/USD vanaf 2018:

 

EUR/GBP anticipeert op harde brexit

Er is een einde gekomen aan de wat afwachtende richtingloze trend in EUR/GBP. De opwaartse uitbraak wijst op een verzwakking van het Britse pond sterling.

EUR/GBP op weekbasis vanaf juli 2015:

 

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?