Bewegelijkheid is voorbode van volatiliteit in 2019

03 januari 2019

Bewegelijkheid is voorbode van volatiliteit in 2019

In de afgelopen 24 uur nam de beweeglijkheid in de valutamarkten toe. De toon voor 2019 lijkt daarmee gezet.

Het kalenderjaar 2018 is afgesloten. Een jaar dat zich kenmerkt door toenemende onzekerheid. Deze onzekerheid wordt gevoed door een trend die zich het beste laat omschrijven als polarisatie. Voormalige vriendschappen en complete bondgenootschappen zijn in 2018 overal ter wereld onder druk gekomen. Het wederzijdse wantrouwen naar elkaar groeit: lees de krant, kijk naar het journaal en raadpleeg het internet. De onzekerheid zet mensen op scherp. En zo kan het gebeuren dat het aantal schrikachtige bewegingen in frequentie en omvang toenemen.

En dat is exact wat er is gebeurd in de afgelopen 24 uur. Tussen het sluiten van de Amerikaanse beurzen en het openen van de Aziatische, schoot donderdagochtend de Japanse yen in een paar minuten hard omhoog. Hierdoor werden ook andere valutaparen getroffen. Over de oorzaken wordt genoeg gespeculeerd. In elk geval lijkt de valutamarkt zich schrap te zetten voor onverhoedse valutabewegingen in 2019. Voor de kortetermijn geldt dat in het bijzonder voor het Britse pond sterling. De valutamarkt lijkt steeds meer rekening te houden met een harde Brexit, zo suggereert de koersgrafiek EUR/GBP.

Begin november werd nog gesproken over een ‘deal binnen drie weken’. Die kwam er dus niet. De valutamarkt anticipeert nu op een ‘no deal’, waarbij iedereen lijkt te rekenen op een stijging boven EUR/GBP 0,91. Echter, de waaier aan twee gebroken steunlijnen en een dalende weerstandlijn registreert met het verstrijken van de tijd een verzwakking in EUR/GBP. Het zou dus zomaar kunnen gebeuren dat het bezit van de zaak (lees: ‘harde Brexit’) het einde van het vermaak is in EUR/GBP. Over tegenstellingen gesproken: een plotselinge daling van EUR/GBP 0,90 naar EUR/GBP 0,85 kan dan zomaar gebeuren.

EUR/GBP

USD/JPY

Aan het vertrouwen in de Amerikaanse dollar tegenover de Japanse yen lijkt opeens een einde gekomen. De yen geldt als vluchthaven in onzekere tijden.

 

EUR/JPY

Een waaier van stijgende steunlijnen in EUR/JPY sneuvelt keer op keer. Het wantrouwen in de euro gaat een nieuwe fase in dit jaar, zo toont een nieuwe trendbreuk.

 

 

 

 

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef. Deze nieuwsbrief geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij N.V.. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

 

In dit bericht geeft de schrijver zijn persoonlijke mening. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV

Bereken uw besparing

Wilt u zien hoeveel wij uw onderneming kunnen besparen op een betaalopdracht in een vreemde valuta?