Privacybeleid

Wij geloven in het beschermen van privacy en het beschermen van persoonlijke informatie, bedrijfsinformatie en financiële informatie. Dit is een van onze hoekstenen en zal altijd tot onze hoogste prioriteiten behoren. Wij respecteren uw privacy door te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de bijbehorende wetgeving waarop toezicht wordt gehouden door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verschaft. Vertrouwelijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven.