Risicowaarschuwing

Handelen in instrumenten op de valutamarkt brengt verschillende soorten risico's met zich mee en is daarom niet voor alle beleggers geschikt. U kunt de volgende risico's lopen:

  1. Valutarisico: heeft betrekking op de wisselkoersfluctuaties. De waarde van niet-afgedekte risico's of posities kan snel fluctueren en mogelijk resulteren in aanzienlijke verliezen.
  2. Renterisico: dit risico kan resulteren in vertekeningen tussen de rentetarieven van de twee valuta.
  3. Kredietrisico: er is een kans dat één van de partijen die bij een transactie op de valutamarkt is betrokken, aan het einde van de contractduur zijn schulden niet kan nakomen. Dit kan gebeuren wanneer een financiële instelling insolvabel is.
  4. Landenrisico: dit risico heeft betrekking op overheden die kunnen interveniëren in de valutamarkten om de verkoop van hun eigen valuta te beperken. U loopt dit risico meer bij "exotische" valuta's dan bij de belangrijkste valuta die vrij kunnen worden verhandeld.
  5. Risico van hefboomeffect: transacties die gebruikmaken van een hefboomeffect kunnen een groot risico met zich meebrengen. Door gebruik te maken van hefboomeffecten kan een kleine verandering in de wisselkoers leiden tot aanzienlijke winsten of verliezen.

Beleggers in vreemde valuta, dienen hun doelen, ervaring en bereidheid om risico's te lopen zorgvuldig in ogenschouw te nemen. Beleggen in vreemde valuta brengt hoge risico's met zich mee en dient dan ook alleen te worden gedaan met risicokapitaal, d.w.z. kapitaal dat de belegger niet nodig heeft om te overleven of om zijn welzijn te bevorderen.

}}